E-post

info@akupressoren.se

Levina Lundberg är diplomerad akupressör / stressterapeut på Axelsons Institute i Stockholm och Göteborg.


Alternativmedicin var en del av vardagen i min uppväxt. Min pappa var tidigt verksam i Sverige med bland annat akupunktur och kiropraktik. Mina föräldrar drev tillsammans ett hälsohem i Ångermanland med utbud av alternativa behandlingsmetoder, naturskönt boende och hälsofrämjande kost.

Intresset för alternativa behandlingsmetoder har funnits länge. Tidigt prenumererade jag på kurskataloger, men det skulle ta 20 år innan jag sökte en utbildning. Allt har sin tid, för att citera flera insiktsfulla personer.

One school is finished, and the time has come for another to begin.

Richard Bach

Varför akupressur?

Akupressur är en behandlingsmetod som baseras på traditionell kinesisk medicin (TKM eller TCM). TCM har utvecklats under flera tusen år och utgår från naturens energiflöden.

Enligt TCM kan obalanser i kroppens energiflöden orsaka sjukdomar och sjukdomsliknande tillstånd. Akupressur är en metod för att harmonisera energiflöden och har visat sig ha god effekt vid obalanser som orsakats av till exempel stress – inre som yttre.

När jag besökte Axelsons öppna hus våren 2018 var det just akupressur jag intresserade mig för. Metoden utgår från traditionell kinesisk medicin, ett holistiskt synsätt och utbildningen hade en modern approach till människan idag. Det kunde inte passa bättre och jag började studera samma höst.

We do not ”come into” this world; we come out of it, as leaves from a tree.

Alan Watts

Kvalitetssäkrad Kroppsterapeuterna